Movies That Will Change the Way You See the World

Bywają takie filmy, które opowiadają nam historie niewygodne, odrzucające i bardzo trudne. Ciężko o nich zapomnieć, wyrzucić je z pamięci. Stają się częścią nas na zawsze zmieniając światopogląd, optykę z jaką patrzymy na ludzi i otaczający nas świat. Wybrałyśmy trzy takie filmy:

There are movies telling us stories that are uncomfortable, off-putting and very difficult. It’s hard to forget them. They become a part of us changing our world view, the way we see other people and the surrounding us world. We chose three such movies:

1.„Dzieci z Diyarbakir”- niesamowicie przejmująca historia kurdyjskich dzieci, które pozbawione w brutalny sposób rodziców muszą radzić sobie same. To historia o nagłej dorosłości oraz znieczulicy świata dorosłych.

1. The Children of Diyarbakir – a tremendously dramatic story of Kurdish children who after being brutally       deprived of their parents need to fend for themselves. It’s the story about the sudden adulthood and indifference of the world of adults.

d1
Source: www.filmweb.pl

2. „Kraj bez kobiet”- bulwersujący temat mordowania dziewczynek w Indiach pokazany w nieco szerszym kontekście. Dramatyczna historia kobiet w męskim świecie, w którym nie ma miejsca na sprzeciw, a one same traktowane są jak przedmioty.

2. A Nation Without Women – a shocking topic of killing young girls in India shown in the wider context. A dramatic story of women in men’s world in which there is no place for any protests and women are simply treated as objects.

wom
Source: www.filmweb.pl

3. „Rozstanie” – film opowiadający historię irańskiego małżeństwa, które przeżywa głęboki kryzys.  W ich domu pojawia się nowa kobieta, która będzie powodem wielu dramatów i trudnych moralnie wyborów.

3A Separation – a movie telling the story of an Iranian couple in a very deep crisis. Another woman appears in their home becoming the cause of many tragedies and morally difficult decisions.

rozstanie
Source: www.filmweb.pl

Może cię też zainteresować:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *