“Package Design Now”. Eye-Catching Package Icons

Książka „Package Design Now” to nie tylko propozycja dla studentów Akademii Sztuk Pięknych. Napisany przez Giselę Kozak i Juliusa Wiedemanna, a wydany przez Taschen album to nie tylko piękne fotografie najlepszej klasy opakowań zaprojektowanych przez wybitnych designerów, ale również zastrzyk cennej wiedzy. Znajdziemy w nim informacje dotyczące designu w kilku najważniejszych ośrodkach twórczych na świecie, takich jak m.in. Japonia, gdzie podejście do projektowania znacznie różni się od tego europejskiego.

“Package Design Now” should not be recommended only for the Academy of Fine Arts students. Written by Gisele Kozak and Julius Wiedemann and published by Taschen, the album is not only about beautiful photographs of the highest class packages designed by the outstanding designers, but it’s also a great source of valuable knowledge. We’ll find in it information about design in a few most important creative centres in the world, such as Japan where the attitude towards designing is totally different than the European one.

Czytaj dalej

“Dzika droga”- książka, którą warto przeczytać.

3 miesiące, ponad 1500 km, szlak wiodący wzdłuż Ameryki Północnej. “Dzika droga” to książka autobiograficzna o potrzebie zmiany, walce i podróży, przede wszystkim w głąb siebie.

3 months, 1100 miles, a trail along North America. “Wild: A Journey from Lost to Found” is an autobiographic book about a need for change, a struggle and a journey, above all, inside oneself.

Czytaj dalej

Book Review: Islam Explained

„Co to jest islam? Książka dla dzieci i dorosłych”. Islam - ostatnio bardzo gorący temat w obliczu kryzysu imigracyjnego i coraz liczniejszej obecności wyznawców Islamu w Europie.

Islam - a very controversial topic given the European migrant crisis and growing number of Islam followers in Europe.

Czytaj dalej